zondag 15 februari 2015

Valentangle

This week the Diva has challenged us to make a Valentangle. I'm not much into Valentine and my secret Valentine didn't show a sign of life - again. But I know how to tangle and there was a new zentangle that I wanted to try. So here is my Valentangle. And as always, one day late!
Deze week heeft de Diva ons uitgedaagd een Valentangle te maken. Nou heb ik niet veel met Valentijn en mijn geheime aanbidder heeft geen teken van leven gegeven - nog steeds niet. Maar ik kan wel tekenen en er was een nieuwe zentangle die ik graag wilde uitproberen. Hier is dan mijn Valentangle. En zoals gewoonlijk, een dag te laat.

zaterdag 7 februari 2015

diva challenge 200 en 203, flower power oproep en familie

 Several weeks ago the Diva came up with her 200th challenge. Due to health problems I was late making my contribution. We were to use our favorite zentangle and incorporate 200 somewhere in it. Above you see my first, my favorite is the diva dance. I also included the word diva. 
Een aantal weken geleden kwam de Diva met haar 200ste uitdaging. Door gezondheidsproblemen was ik laat met het maken van mijn bijdrage. We moesten favoriete zentangle gebruiken en 200 erin verwerken. Mijn favoriet is de divadance. Ik heb ook het woord Diva toegevoegd.
 Ever since I was a teenager I have been drawing the above motive. It sure is a tangle. I incorporated 200 and diva. I also added lots of flowers and butterflies. And I hid 3 snakes. Can you find them?
Sinds mijn tienerjaren teken ik bovenstaand motief. Een verwarde takkenbos. Ik heb 200 en diva erin verwerkt alsmede een heleboel bloemen en vlinders. Ook heb ik 3 slangetjes erin verborgen. Kun je ze vinden?
 This weeks challenge was to use the zentangle Athitzi. I really love this one. I've made 2. First one to get used to the tangle. The second was to try something different.
De uitdaging van deze week was de zentangle Athitzi te gebruiken. Ik vind deze erg leuk. Ik heb er 2 gemaakt. Eerst eentje om 'm uit te proberen. Daarna wilde ik eens iets heel anders doen.
 Next project. Prudence Mapstone has asked for contributions for her freeform flower power project.
Last night I made this one. I'm thinking of doing another one. It's great for using up bits and pieces.
Maybe you'd like to join too? I hope you do. 
Volgend project. Prudence Mapstone heeft ons gevraagd om freeform bloemmotieven te maken voor haar flower power project. Ik heb deze gisteravond gemaakt. Leuk om restjes op te maken. 
Ook zin om mee te doen? Ik hoop 't. 
 My beautiful daughter Jose and granddaughter Aisha.
Mijn mooie dochter Jose en kleindochter Aisha.
 My faithfull companion Minoes.
Mijn trouwe maatje Minoes.

zondag 14 december 2014

roadtripsjaal en uilenwanten

 The roadtrip scarf is very nice to crochet so I did 6 of them.
De roadtripsjaal is makkelijk te haken dus heb ik er 6 gemaakt.
 My niece collects owls, so I thought it would be nice to knit these fingerless gloves for her. Although the yarn came from another show it makes a nice match with this scarf.
Mijn nicht spaart uilen. Daarom leek het me leuk om deze vingerloze wanten voor haar te breien. En al kwam het garen uit een andere winkel, toch past de sjaal heel goed bij de wanten.

vrijdag 12 december 2014

Voor Jose

I found a set of cork table mats and thought it would be nice to dress them and give them to Jose and Abdul. I chose my favorite color combination of cotton thread and made these 3.
Ik vond een set kurken pannenonderzetters en dacht dat het wel leuk zou zijn om er een jasje omheen te haken en ze dan aan Jose en Abdul te geven. Ik heb mijn favoriete kleurencombinatie gekozen uit katoenen garen en maakte deze 3.


Then I decided to crochet the roadtrip scarf. It's a nice pattern to crochet. I made 6 of them. This is the one for Jose.
Toen besloot ik de roadtripsjaal te haken. Het is een prettig patroon om te haken. Ik heb er 6 gemaakt. Deze is voor Jose.
Here is Jose after a very busy day. My beautiful daughter.
Hier is Jose na een hele drukke dag. Mijn mooie dochter.
And my gorgeous granddaughter.
En mijn prachtige kleindochter.
 
 

dinsdag 28 oktober 2014

diva challenge 191

This week the diva challenges us to play with Betweed. It's been a long time since I used this one.
In her post she included a video on how to create Betweed. Go watch it, it's inspiring and makes you want to play too. Click 'diva challenges'  to get there. Anyway, I made two in a row and had fun with it. I even did the shading, something I never do.

Deze week gaan we aan de gang met Betweed voor de diva uitdaging. Het is lang geleden dat ik deze heb gebruikt. Laura had bij de uitdaging een filmpje geplaatst hoe je Betweed tekent en het ziet er werkelijk belachelijk makkelijk uit. Bekijk het eens en je wilt het beslist ook gaan tekenen. Volg de link 'diva uitdaging'  hierboven. Ik was zo lekker bezig dat ik er meteen twee heb gemaakt en ik heb zelfs schaduw toegevoegd, iets wat ik normaal gesproken nooit doe.

# 1
# 2