zondag 6 april 2014

This is the block I'm currently werking on. I did the top lace motif, vine at the right and the Wisteria at the left. The vine will get ribbon roses.
Dit is het blok waar ik momenteel aan werk. Ik heb het kanten motief toegevoegd plus de rank rechts en de blauwe regen links. De rank krijgt nog rozen van zijdelint.
I want to add a shaped tree, that I'm preparing seperately, sorry for the blurry pic.
Ik ga nog een in de vorm geknipt boompje toevoegen. Die ben ik apart aan het maken. Excuses voor de vage foto.
My first fabric page from a new swap at stitchin'fingers. My theme is spring time.
Mijn eerste pagina ontvangen via een nieuwe ruil van stitchin'fingers. Mijn thema is lente.
Here's the backside with nice goodies that Kate sent along.
Hier de achterkant met de leuke spulletjes die Kate mee heeft gestuurd.
This is across the street from me. Underneacht a big weeping willow a swan is on her nest.
Dit is aan de overkant van de straat van mij. Onder een grote treurwilg zit een zwaan te broeden.
I have been felting again. I do this sitting on my sofa, working on my lap pillow. The pieces are small. 
Ik ben weer aan het vilten geweest. Ik werk op mijn schootkussen, zittend op de bank.
I love how this sky turned out. The road looks fine too. Trees need embroidery.
Ik ben blij met de lucht zo. En de weg ziet er goed uit. De bomen moeten geborduurd.
I'm not happy about how this one turned out. The sky is too much and the road has the wrong angle.
Ik ben over deze niet tevreden. De lucht heeft wat teveel kleur en de weg loopt in een verkeerde hoek.
 My faithfull companion.
Mijn trouwe gezelschap.
Ellen made this page for me. This is a swap through Fibermail and my theme was bird. Isn't this a gorgeous page?
Ellen heeft deze pagina voor mij gemaakt. Deze ruil loopt via de Fibermailgroep en mijn thema was vogel.Wat is ie mooi he?
 We went for another walk at the park of the Duivenvoorde castle in Voorschoten. A lot had changed in only a few weeks time. The weeping willow was still gorgeous tho'.
We zijn weer gaan wandelen in het bos van kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Er was veel veranderend in die paar weken tussentijd. De treurwilg is prachtig als altijd.
Didn't take as much photo's as last time. But I did pick up a tick. Discovered it in my neck in the middle of the night. 
Ik heb deze keer niet zoveel foto's genomen. Wel heb ik een teek opgedaan. Ontdekte 'm 's nachts aan m'n hals.
 Discovered this one sitting the door of a shed late in the evening. 
Ontdekte deze ´s avonds laat op een schuurdeur.
 Yeah, I´m an earl grey fan.
Jaah, ik ben een earl grey liefhebster.

woensdag 2 april 2014

cqrr, noes, Aisha, lontwol

 I started on this block and as you can see I didn't do just a corner, that's not my style. 
Ik was de eerste die aan dit blok werkte. Ik blijf, zoals gewoonlijk, niet in 1 hoekje.
detail cast on flowers

Minoes
 Aisha

new wooll for felting, the curly wooll is Wensleydale.
nieuwe wol voor 't vilten, de krulletjes zijn Wensleydale.

woensdag 19 maart 2014

lente/spring

I've been for a walk in Voorschoten - Castle Duivenvoorde. It was a beautiful day and it was gorgeous there.
Ik ben wezen wandelen in Voorschoten bij kasteel Duivenvoorde. Het was een heerlijke dag en het was prachtig daar.
The blossoms were buzzing with bees.
De bloesems werden druk bezocht door bijen.Anemoon
Cornus/kornoelje
groot hoefblad
meerkoet
Castle Duivenvoorde
kasteel Duivenvoorde
big old taxus/grote oude taxus
branches had lichen growing on them
er groeide korstmos op de takken

flowering taxus/bloeiende taxus
daffodils/narcissen


speenkruid
horse chestnut butting out
knop van een kastanje
meizoentjes
witte dovenetel

don't know this one, have to identify
deze ken ik niet, moet 'm nog determineren

ik dacht dat dit de dagpauwoog was
ribesdoesn't this tree look strange with all it's branches straight up?
de els, opvallend met die takken recht omhoog
 nice bark
mooie schors