maandag 11 augustus 2014

hoera!!!

 Today is my birthday,. I received this lovely bd-card from my friend Tonny.  I love it.
Vandaag ben ik jarig. Ik kreeg deze mooie felicitatiekaart van Tonny, mooi hè?
 Here's Minoes, she came into my life exactly 14 years ago. Her big brother went over the bridge years ago, but she is healthy and happy and I'm so glad to have her with me.
Dit is Minoes. Precies 14 jaar geleden kwam ze in mijn leven. Haar grote broer is al jaren niet meer bij ons, maar zij is gezond en gelukkig en k ben dolblij met haar.
This fabric page arrived a few days ago. A gorgeous cherry tree with blossoms. Inspired by a Bonsai tree. I love it.
Deze textielpagina heb ik een paar dagen geleden ontvangen. Een prachtige kersenboom in bloei, geïnspireerd op een Bonsai boompje. Heel mooi

zaterdag 9 augustus 2014

stola

I have a nice white stole, but it has stains that I cannot get removed. So I went into town to buy white yarn to make a new one. Look what I came home with in stead.
Ik heb een mooie witte stola, maar er zitten vlekken in die er niet meer uit te krijgen zijn. Dus ging ik naar de stad om wit garen te kopen maar in plaats daarvan kwam ik hiermee thuis.

zeg het met bloemen

^wat een mooie "geranium"^

vrijdag 18 juli 2014

WIP

The making of another fabric page.
Weer een textielpagina aan het maken.

zondag 13 juli 2014

vrijdag 27 juni 2014

van alles en nog wat

I have a great picture of my cat Minoes to share with you.
Ik heb hier een prachtige foto Minoes voor jullie.
 My balcony is small but that doesn't stop me from growing plants there.,
Mijn balkon is klein maar er groeit en bloeit genoeg.

 This afternoon I went for another lovely walk in the botanical garden in Leiderdorp. The weather was lovely and flowers and butterflies were everywhere.
Vanmiddag heb ik weer heerlijk gewandeld in de heemtuin in Leiderdorp. Het weer was verrukkelijk en waar je ook keek waren bloemen en vlinders.

campanula
meadowsweet, indeed spreading a sweet scent
moerasspirea, heerlijk zoet geurend
 we had a stalker. this cat lives in the botanical garden on her own.
we werden overal gevolgd door deze schoonheid. ze woont in de heemtuin.

 orchid
orchidee
 pollard willow
knotwilg
 agrimony
agrimonie
unripe fruit of the spindle
onrijpe vruchten van de kardinaalsmuts
 orchard
boomgaard
valerian (is more pink than in this picture)
valeriaan (is rosser dan in deze foto) last night we went knitting again as we do every Wednesday evening
gisteravond weer breien zoals iedere woensdagavond
 made these last week when I wanted to relax
deze heb ik vorige week gemaakt toen ik wat rust wilde
stole for a friend, filet crochet 
stola voor een vriendin, filet haakwerk